Praca - serwis informacyjny - chałupnictwo - E-biznes

Praca dla każdego, e-biznes

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Home MLM Motywacja Co to jest "PIRAMIDA" ?

Co to jest "PIRAMIDA" ?

Email Drukuj PDF

Ostatnia nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wesza w ycie 10 listopada 2002 r.).
Sprzeda lawinowa Zgodnie z art. 17 c ust. 1 Czynem nieuczciwej konkurencji jest organizowanie systemu sprzeday lawinowej, polegajcego na proponowaniu nabycia towarw lub usug poprzez skadanie nabywcom tych towarw lub usug obietnicy uzyskania korzyci materialnych w zamian za nakonienie innych osb do dokonania takich samych transakcji, ktre to osoby uzyskayby podobne korzyci materialne wskutek nakonienia kolejnych osb do udziau w systemie.
W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, e system "sprzeday lawinowej" jest szczegln odmian tak zwanych "piramid finansowych", w ktrych zyski uzyskuj jedynie osoby znajdujce si na szczycie piramidy, natomiast uczestnicy znajdujcy si u podstaw piramidy trac zainwestowane pienidze lub nie mog wycofa si z udziau w systemie.
Tego rodzaju dziaania s zakazane w krajach Unii Europejskiej, przy czym w poszczeglnych krajach rnie uregulowano ten zakaz.
Wyjtki od zakazu sprzeday lawinowej okrela ust. 2. Czynem nieuczciwej konkurencji nie jest organizowanie takiego systemu sprzeday, jeli spenione zostan nastpujce warunki:
1) korzyci materialne uzyskiwane z uczestnictwa w systemie sprzeday pochodz ze rodkw uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzeday dbr i usug po cenie, ktrej warto nie moe raco przekracza rzeczywistej wartoci rynkowej tych dbr i usug,
2) osoba rezygnujca z udziau w systemie sprzeday ma prawo do odprzeday organizatorowi systemu za co najmniej 90 proc. ceny zakupu wszystkich nabytych od organizatora nadajcych si do sprzeday towarw, materiaw informacyjno-instruktaowych, prbek towarw lub zestaww prezentacyjnych zakupionych w przecigu 6 miesicy poprzedzajcych dat zoenia rezygnacji organizatorowi systemu sprzeday.
Powyszy zakaz nie obejmuje zatem wszystkich form sprzeday bezporedniej, midzy innymi takich systemw sprzeday, w ktrych uczestnik zawsze moe si wycofa i odzyska zainwestowane rodki minimum w 90 procentach.

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
 

NEWSLETTER

SONDA

Ktr prac wybierasz ?
 

STATYSTYKI

Użytkowników : 748
Pozycje : 46
Zasoby : 11
Odsłon : 133618

Praca - Kariera | Katalog Firm SEO | Wrocławski Katalog Firm | Biuro rachunkowe Wrocław | Praca - serwis informacyjny | Chałupnictwo praca w domu
IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego | Kredyty, konta bankowe | Praca w domu

Zarabianie w Internecie
| Mój Biznes | Praca dla Ciebie | Praca - Top 100
Kominki 24 | Nauka Jazdy | Gerda | Zabawki | Kominki | Kredyty | Praca | IKE | Zabawkowy zawrót głowy | E-KIOSK, prasa, książka, e-booki